Chia sẻ kinh nghiệm

BỆNH PHẤN TRẮNG

Giới thiệu Bệnh phấn trắng trên cây Dâu tây  Bệnh phấn trắng trên cây Dâu tây có nguyên nhân từ nấm Sphaerotheca macularis (mỗi loại

cung cấp cây giống cây mô

Công ty TNHH TMDV Farmy hay gọi tắt bằng cái tên thân thuộc là Cây giống Farmy được thành lập từ năm 2018 với sản