Tuyển dụng

Tuyển công nhân làm vườn

Tuyển dụng Làm Vườn tại Lâm Đồng: Mô tả công việc: Tham gia triển khai nghiên cứu và thử nghiệm quy trình dinh dưỡng, phân